آگهی های دولتی استان فارس

آگهي تجدید مناقصه عمومي سرمایه گذاری 76-1403

شماره سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد): 2003096688000037       شهرداري شيراز در نظر دارد نسبت به سرمایه گذاری و مشارکت در طراحی، ساخت، احداث و تکمیل پروژه تجاری، درمانی، ورزشی،...
۱۳ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۱۲:۰۷

آگهی فراخوان عمومی

شناسه آگهی :1585369   شرکت عمران شهر جدید صدرا در نظر دارد املاک مشروحه ذیل واقع در محدوده  قانونی  شهر جدید صدرا، از طریق آگهی فراخوان عمومی به فروش برساند. متقاضیان محترم می توانند...
۲۳ مهر ۱۴۰۲ - ۱۲:۳۵

آگهي تجدید مناقصه عمومي 299-1402

  شناسه چاپ : 1525746
۲۰ تیر ۱۴۰۲ - ۱۰:۳۱

آگهي مناقصه عمومي 1402-304

شناسه آگهی : 1525789
۲۰ تیر ۱۴۰۲ - ۱۰:۳۷

آگهي مناقصه عمومي 1402-297

شناسه آگهی : 1525359
۱۹ تیر ۱۴۰۲ - ۱۲:۱۵

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره SH-274/1402 350-1402

شناسه آگهی : 1532031
۰۱ مرداد ۱۴۰۲ - ۱۴:۰۰

آگهي مناقصه عمومي 1402-296

شناسه آگهی : 1525079
۱۹ تیر ۱۴۰۲ - ۱۳:۱۵

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره SH-273/1402 329-1402

شناسه آگهی : 1528624
۲۴ تیر ۱۴۰۲ - ۱۳:۳۵

آگهي مناقصه عمومي سرمایه گذاری 341-1402

شناسه آگهی : 1529822
۲۶ تیر ۱۴۰۲ - ۱۰:۵۸

آگهي مزایده عمومی 432-1402

شناسه آگهی : 1541276
۱۰ مرداد ۱۴۰۲ - ۱۵:۵۶

آگهي مزایده عمومی 1402- 479

شناسه آگهی : 1545213
۲۰ مرداد ۱۴۰۲ - ۱۵:۲۸

آگهي مناقصه عمومي 486-1402

شناسه آگهی : 1547375
۲۳ مرداد ۱۴۰۲ - ۱۰:۱۰