دكتر مروتي سرپرست شهرداري مراغه :

تشکیل كميته راهبردي برنامه توسعه شهري مراغه

تشکیل كميته راهبردي برنامه توسعه شهري مراغه

 

 

افشین نجفقلی دوست اقتصاد آینده آذر بایجان شرقی (مراغه) : دكتر شهرام مروتي سرپرست شهرداري مراغه با بيان اين مطلب افزود : با هدف مطالعه، شناخت و عملیاتی‌کردن محتواي طرحها نسبت به ماهيت شهر مراغه و پيروي طرحها از مدل برنامه‌ريزي خطي به جاي مدل برنامه ريزي چرخه‌اي ، همچنين تركيب اهداف كالبدي با اهداف اجتماعي، اقتصادي و محيطي و ايجاد تحول در فرآيند بررسي، تصويب و اجراي طرحها و پرهیز از ایجاد غفلت در برنامه‌های راهبردي شهر، كميته راهبردي توسعه شهري در شهرداري مراغه تشكيل خواهد شد تا بر مبناي آن، تصميماتي مبتني بر گامهاي مديريت استراتژيك شامل :

تحليل محيطي، جهت گيري(ماموريت و اهداف) ، تدوين استراتژي ، اجراي استراتژي و كنترل استراتژيك بعنوان سند قابل اتكائی در اجرا مبادرت گردد.

 

دكتر مروتي در پايان گفت و شنود ، از خط رهنمودهای اعضای محترم شوراي اسلامی شهر مراغه و همكاري مردم و مسئولان ارشد شهری در راستاي اجتماعي نمودن حركت‌های عمرانی و خدماتی مدیریت شهري ، تشكر و قدرداني نمود و اهم برنامه ريزي آتي را در مراتب ذيل برشمرد :

 

١- بهره‌برداری تلفیقی از سیاستهای ملی و منطقه به نفع شهر،

٢- تعیین خط مشی‌های عمومی توسعه؛

٣- ارائه پیشنهادهای کلی درموردنظارت بر توسعه؛

٤- شناسائی محدوده هایی ازشهر که به مداخله مقام تصویب کننده نیازدارند؛

٥- تشکیل بنیادهای برنامه ریزی برای تهیه طرحهای محدوده عمل؛

٦- تشکیل کمیته هماهنگی با نهادهای جمعی؛

٧- بررسی و پیشنهاد لوایح سیاست‌گذاری به شورای شهر در توسعه زیست‌پذیری شهری

 ٨- تدوین خط مشی حمل و نقل شهری

دیدگاه

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید