چند سوال از سرپرست دانشكده علوم پزشكي مراغه ؟!

چند سوال از سرپرست دانشكده علوم پزشكي مراغه ؟!

 

افشین نجفقلی دوست اقتصاد آینده آذربایجان شرقی (مراغه) : به لحاظ يدك كشيدن نام دانشكده علوم پزشكي در تشكيلات ذيربط مراغه :

١- آيا آزمون هاي شيميايي و تخصصي غذا ، آرايشي و بهداشتي ، بسته بندي و كنترل ملزومات مصرفي ، ميكروب شناسي ، آناليز دستگاهي ، دارو و مكمل ، فضاي فيزيكي براي آزمايشگاه بافت شناسي و بخش ويروس شناسي در معاونت ذيربط علوم پزشكي مراغه وجود دارد؟!

 

٢- آيا در راستاي انجام وظايف كنترل مواد غذايي ، آرايشي و بهداشتي كه بايستي زير نظر دانشكده علوم پزشكي مراغه انجام شود ، آزمايشگاه كنترل مواد غذايي ، آرايشي و بهداشتي ، در اين دانشكده ، وجود دارد؟!

و در صورت عدم وجود چنين آزمايشگاهي ، نظارت و كنترل تُوليد و عرضه محصولات با هدف تضمين سلامت و ايمني از تُوليد تا مصرف ، چگونه انجام ميشود؟!

٣- آيا مسئول اداره غذا و دارو دانشكده علوم پزشكي مراغه در زير نظر خود آزمايشگاهي با قابليت تحت آزمون هاي استانداردهاي

ISO/IEC 17025 و خواسته هاي مشتري را دارد و ارائه خدمات ميكند؟!

٤- آيا در زير نظر اداره غذا و دارو دانشكده علوم پزشكي مراغه بخش ميكروب شناسي ، بخش فيزيك و شيميايي ، وجود دارد تا بتواند آزمون هاي عمومي مواد غذايي را انجام دهد؟!

٥- آيا دستگاه GC در آزمايشگاه جهت مشخص نمودن تقلب ها در انواع روغن ، وجود دارد؟!

٦- آيا با وجود اداره گمرك در مراغه كه مسير ترانزيت انتقال كالا را تسهيل سازي ميكند آزمون هاي شيمي و ميكروبي از نمونه هاي ارجاع شده از مبادي و مراجع ذيربط ، چگونه انجام ميشود؟!

٦- آيا آموزش مسئولان فني و اجراي طرح هاي تحقيقاتي ، انجام طرح هاي كشوري مربوط به نمونه هاي PMS (نمونه برداري سطح عرضه) ، انجام بازرسي و ارزشيابي فعاليت آزمايشگاه واحدهاي تُوليدي مواد غذايي و بهداشتي تحت پوشش دانشكده علوم پزشكي مراغه وجود دارد؟!

اگر احيانا مراتب فوق وجود در دانشكده علوم پزشكي مراغه وجود نداشته باشد محل سوال اسـت آيا چنين دانشكده اي از لحاظ معناي تمركز سازي علمي و عملياتي ، به كدام مفهوم عملي اكتفا دارد؟!

والعاقبة للمتقين رعايت كردن اصولي را معنا ميدهد كه در سايه آن ، بتوان آرامش و رفاه سلامت را ارمغان نمود.

دیدگاه

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید